30% 50% 80%

VÁSÁROLJ OLCSÓBBAN

Regisztrálj INGYEN az FM Törzsvásárlói Klubba és legyen a Tiéd az összes smink 30%-50% vagy akár 80%-kal olcsóbban!...

HÚ, EZ ÉRDEKEL!
 

INGYENES

SMINK SULI

- Arctisztítás
- Sminkecsetek
- Arcformához illő sminktippek
- A korrektor helyes használata
- Alapozó használata
- A púder helyes használata
- Arcpirosító helyes használata
...és még sok érdekes tanács...

RÉSZLETEK
 

FM MAKE UP

PROFI SMINKEK

Varázsold stílusosabbá magad. Legyél akár klasszikus, akár elegánsan kifinomult, vagy akár a szemhéjon intenzív színárnyalatokat használó kissé extrém stílusú, itt megtalálod Önmagad...

MEGNÉZEM!
 
  • 30% 50% 80%

    VÁSÁROLJ OLCSÓBBAN

  • INGYENES

    SMINK SULI

  • FM MAKE UP

    PROFI SMINKEK

Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az FM Klub.hu Weboldal Általános Szerződési Feltételei

A Szerződési Feltételek alapfogalmai  

1.1 Szolgáltató adatai  
Neve: COCON MÉDIA Kft.  
Címe: 1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 88.  
Adóigazgatási azonosítószám: 13997018-2-42  
Cégjegyzék száma: 01-09-883873  
Bankszámlaszám: CIB Bank 10700079-45174405-51100005  

1.2 Regisztrált Törzsvásárló
Aki a Törzsvásárlói Szolgáltatást igénybe veszi, azaz az FM Klub.hu internetes felületén keresztül regisztrál .

1.2 Ajánló
Az a személy, aki a Törzsvásárlót ajánlja az FM Klub.hu internetes felületén és Várkonyi Zsolt (8833) csoportjába tartozik.2. FM Klub.hu Szerződési Feltételek célja  
A COCON MÉDIA Kft. a Weboldal szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Weboldal Szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató, a Regisztrált Törzsvásárló és az Ajánló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Weboldal Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.  

A Weboldal Szerződési Feltételei az FM KLUB.hu, és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Törzsvásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Weboldal tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.  Továbbá nem tartalmazza az FM Törzsvásárlói Klubba való belépés Regisztrációs feltételeit, amely az alábbi oldalon és a regisztrációkor is elérhető : www.FMKlub.hu/regisztracios-feltetelek

2.1 A Weboldal Szerződési Feltételek közzététele  

A Weboldal Szerződési Feltételek Ajánló által történő elfogadása a Weboldal-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha az Ajánló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz Törzsvásárlót regisztrál az FMKlub.hu internetes felületén.  

2.2 A Weboldal Szerződési Feltételek hatálya  
A COCON MÉDIA Kft. fenntartja a jogot, hogy a Weboldal Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Weboldal Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Weboldal Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Weboldal-szolgáltató a Weboldal-szolgáltatást biztosítja.  3. A Weboldal-szolgáltatás  
A COCON MÉDIA Kft. a Törzsvásárló és Ajánló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Weboldal-szolgáltatást.  

3.1 A Weboldal-szolgáltatás területi hatálya  

A Weboldal-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető.

3.2 A Regisztráció elindítása a FM Törzsvásárlói Klubba
A weboldal üzemeltetője a hozzá a regisztrációs űrlapon keresztül beérkezett adatok alapján elindítja a regisztrációt az FM Törzsvásárlói Klubba.

3.3 Ajánlási lehetőség
A weboldal üzemeltetője a regisztrációs űrlapon biztosít az Ajánló számára felületet, hogy az adatait megadhassa, s ez által a Törzsvásárló az Ajánló csoportjába kerülhessen.4. A FM KLUB.hu Szerződés Létrejötte és módosítása  


4.1 Általános jellemzők  
A Szerződés a Szolgáltató Internetes felületén történő regisztrációval, illetve jelen Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre. A Weboldalon történő regisztráció feltétele a helyes adatok és elérhetőségek megadása. A Regisztráció akkor jön létre, amikor a Törzsvásárló a regisztrációt végső formájában jóváhagyja. A COCON MÉDIA Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció beérkezésekor, amennyiben a Regisztráló adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal történt regisztrációt érvénytelennek minősítse.  

4.2 Regisztrálás Ajánló közreműködésével  
Az FM Klub.hu weboldal Ajánlás-szolgáltatását kizárólag Várkonyi Zsolt (8833) és Csoportja használhatja Törzsvásárlók regisztrálására. A COCON MÉDIA Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció beérkezésekor, amennyiben a Regisztráló adatai között található Ajánló Adatai, azaz „Ajánló neve” és „Regisztrációs Száma” mezőben nem Várkonyi Zsolt (8833) vagy Csoportjának egyik tagja szerepel, úgy a Regisztrációt a saját csoportjában helyezze el, saját elhatározása szerint! A regisztrációkor e pontot elfogadja mind a Törzsvásárló, mind az Ajánló és kijelenti, hogy semmilyen reklamációval nem él az esetlegesen helytelenül kitöltött adatok, vagy a szerződési feltételek figyelmen kívül hagyása végett.

 

6. Adatvédelem, adatbiztonság

6.1 Adatvédelmi Nyilatkozat  
Az FMKlub.hu oldal üzemeltetője, a COCON MÉDIA Kft. az FMKlub.hu oldal felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a Felhasználói adatok kezelésében az 1992. évi LXIII. Törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:

6.1 Adatkezelés  
A Törzsvásárlók hozzájárulnak, hogy a Szolgáltató kezelje a Felhasználók személyes és különleges adatait. A Szolgáltató kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Kivételt képez ez alól, hogy Szolgáltató a Törzsvásárló személyes adatait az FMKlub.hu weboldalon történő regisztrálás teljesítéséhez kereskedelmi partnere számára átadja. Szolgáltató ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.

6.2   Személyes adatok módosítása  
Törzsvásárló számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék.

6.3   Adatok egyéb célokra  
Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.

6.4   Adatok hozzáférése  
A Törzsvásárlói adatokba kizárólag a Szolgáltató erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Törzsvásárlókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) a Szolgáltató harmadik fél számára nem szolgáltatja ki. Kivételt képez ez alól, hogy Szolgáltató a Törzsvásárló személyes adatait az FMKlub.hu weboldalon történő Regisztráció teljesítéséhez kereskedelmi partnere számára átadja.

6.5   Szolgáltatások részvétele  
Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon Törzsvásárlóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

6.6   Adatok felhasználása  
A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Törzsvásárlóktól megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.

6.7   Elektronikus levél küldés  
A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Törzsvásárló által megadott e-mail címekre nem küld levelet, kivéve az FMKlub.hu weboldal szolgáltatásaihoz kapcsolódó tájékoztató anyagokat tartalmazó e-maileket, melyek fogadásába a tagok regisztrációjukkal beleegyeznek.

6.8   Adatok biztonságos őrzése  
A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

6.9   Technikai háttér  
A Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

6.10 Mobiltelefon hozzájárulás  
A Törzsvásárló hozzájárul, hogy a Regisztrációkor megadott telefonszámot a Szolgáltató és partnere adategyeztetés céljából felhasználja.

Az Ön által megadott adatokat a COCON MÉDIA Kft. kizárólag a Regisztráció elindítása használja fel. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a regisztráció teljesítése érdekében történik, melyet partnerünk jogosult felhasználni, tárolni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

Bármilyen kérdése, problémája merül fel, forduljon hozzánk bizalommal!